Wszystko Na Temat Doktoratu

Wielu świeżo upieczonych (i nie tylko) magistrów marzy o tym, aby zdobyć tytuł doktora. Niestety, cała procedura nie jest taka prosta, jak się wydaje, a dodatkowo jest bardzo czasochłonna. Ile trwają studia doktoranckie i po jakim czasie można obronić dyplom doktora?

Najpierw Doświadczenie

Na ogół samo przyjęcie na studia doktoranckie wymaga znacznie większych osiągnięć, niż posiadanie jedynie tytułu magistra. Chodzi tutaj przede wszystkim o doświadczenia naukowe, ale i zawodowe. Często więc dopiero kilka lat po ukończeniu studiów magisterskich decydujemy się na robienie doktoratu. Dodatkowo przyszły doktorant musi znaleźć dziedzinę, w której chciałby się specjalizować. Na ogół jest ona przynajmniej częściowo powiązana z ukończonym kierunkiem studiów wyższych. Trudno bowiem doktoryzować się w ekonomii, jeżeli ukończyliśmy filologię. Możliwe jest natomiast przeprowadzanie badań i doskonalenie wiedzy z dziedziny zarządzania, jeżeli mamy ukończone studia ekonomiczne. Są to bowiem nauki pokrewne.

Jak Dostać Się Na Studia?

Każdy przyszły doktor powinien ukończyć studia doktoranckie. Najpierw jednak musi przejść pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji, które już są zależne od danej uczelni. W praktyce najczęściej doktorant zbiera punkty, które po zsumowaniu przyznają mu odpowiednią pozycję na liście rekrutacyjnej. Punkty przyznawane są za pracę magisterską – jej tematykę, przeprowadzone badania, zebrane opinie czy ogólnie sposób prezentacji zagadnienia. Dlatego też tak istotne jest, aby doktorant kontynuował naukę w dziedzinie, w której już zdobył pewną wiedzę. Przyszli doktoranci zostają także oceniani pod kątem publikacji naukowych (zwykle wymagana jest przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym bądź wystąpienie na konferencji), udzielania się w kole naukowym, czynnego udziału w konferencjach naukowych. Trzeba również przedstawić temat pracy doktorskiej oraz zaproponować promotora, pod kierunkiem którego praca zostanie napisana.

Ile Trwa Doktorat?

Studia doktoranckie trwają minimum 2 lata, jednak nie dłużej niż 4. W praktyce ich długość zależy od siatki zajęć, jaką przewidziała konkretna uczelnia, ale także od samego doktoranta. Ze względu na bardzo skomplikowane badania istnieje możliwość warunkowego przedłużenia doktoratu o 2 lata – dzieje się tak głównie w przypadku badań technicznych lub medycznych, które wymagają czasu, aby poznać i porównać ich szczegółowe wyniki – ile robi się doktorat. Może także zdarzyć się, że ze względów zdrowotnych czy osobistych doktorant będzie musiał chwilowo przerwać naukę. Ma on taką możliwość, jednak jedynie na rok przez cały okres trwania studiów. Dlatego też najkrótszym czasem, w którym można uzyskać tytuł doktora, są 2 lata, najdłuższym zaś 7 lat. Wszystko zależy od tego, jaką uczelnię wybierzemy, a także od naszej sytuacji życiowej oraz dziedziny, w jakiej chcemy się specjalizować. Na ogół jednak doktorat trwa znacznie dłużej, ponieważ przygotowania do rozpoczęcia studiów doktoranckich mogą potrwać nawet kilka lat, podczas których zbierane jest doświadczenie oraz wiedza.

 

Recommended Articles