Czy Inteligencja Wzrasta Wraz Z Wiekiem?

Starsze osoby często mawiają, że ich zaawansowany wiek sprawia, że ich mózg odmawia im posłuszeństwa. Jednak nie taki straszny diabeł, jak go malują. Okazuje się, że wraz z wiekiem inteligencja człowieka może rosnąć. Dowiedz się więcej, na ten temat.

Badania Naukowe Dotyczące Rozwoju Ludzkiej Inteligencji

Badania naukowe prowadzone nad inteligencją człowieka prezentują zupełnie odmienne informacje, niż te, które powszechnie krążą w opinii publicznej. Informują one o tym, że pewne składniki związane z racjonalnym myśleniem wcale nie osiągają swojej szczytowej formy w uczelnianych czasach. Naukowcy potwierdzają, że upływ czasu i przeżywane doświadczenia przyczyniają się do tego, że człowiek staje się nie tylko mądrzejszy, ale także ma większą inteligencję w pewnych aspektach życia.

Jak Rozwijają Się Poszczególne Składniki Inteligencji W Zależności Od Wieku?

Po pierwsze obszar odpowiedzialny za sprawne odnajdowanie istotnych informacji kształtuje się do 18 roku życia. To wówczas osiąga optymalne możliwości w tej kwestii. Kolejnym ważnym elementem inteligencji jest empatia. Ona z kolei rozwija się u człowieka aż do 30 roku życia. Pozwala na sprawne odczytywanie uczuć innych ludzi. Następnym aspektem jest zasób słownictwa. Może on się tworzyć i zwiększać aż do 50, czy 60 roku życia. Dzięki temu starsi ludzie potrafią lepiej opisywać zjawiska i ciekawiej prezentować wydarzenia. Historia pokazuje, że najlepszymi pisarzami są osoby, które więcej przeżyły i mają zdecydowanie więcej doświadczenia.

Innym parametrem świadczącym oo inteligencji, który może zaskakiwać w późnym wieku jest arytmetyka stanowiąca podstawę matematyki. Starsi ludzie potrafią lepiej rachować. Oczywiście nie mówimy tutaj o utalentowanych młodych ludziach, dla których królowa nauk nie ma żadnych tajemnic. W tym przypadku uwzględniamy standardową populację. Ponadto osoby w zaawansowanym wieku mają lepszą zdolność do oceny konkretnej sytuacji. Mogą także lepiej wyciągać wnioski i rozsądniej podejmować różne decyzje. Co więcej, wraz z wiekiem rośnie także umiejętność współpracy w grupie. Wynika to z tego, że nie mają już takiej obawy przed błędnym rezultatem, gdyż swoje już przeżyli. Ponadto większe doświadczenia pozwala im łatwiej przewidzieć rezultaty podjętych działań.

Okazuje się, że stwierdzenie „nie te lata, nie ten mózg” nie musi mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Emblematy mędrca takie jak siwe włosy i broda przedstawiane w różnorodnych książkach, opowiadaniach i filmach, jak najbardziej mają także uzasadnienie w nauce!

 

Recommended Articles