Rekrutacja na studia I stopnia – kierunek PIELĘGNIARSTWO

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

WARUNKI REKRUTACJI – przyjęcia kandydatów na studia w Wyższej Szkole Mazowieckiej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

OPŁATY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:
Opłata rekrutacyjna – 50 zł.
Wpisowe:
maj-czerwiec: 0 zł.
lipiec, sierpień: 100 zł. (wliczone w I ratę czesnego)
wrzesień: 200 zł. (wliczone w I ratę czesnego)
Wpłaty należy dokonać w kasie uczelni bądź na konto: 68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

KOMPLET DOKUMENTÓW należy składać w:PIELNOWY

WYŻSZA SZKOŁA MAZOWIECKA
Biuro Rekrutacji 
pok. 41 (I piętro)
ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa
wejście od ul. Broniewskiego
Dojazd tramwajami: 17,22,27,28,33,35

Dojazd autobusami: 205

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00 16:00
668 326 740
rekrutacja@wsmw.edu.pl

Wykładowców 62

BIULETYN INFORMACYJNY

FORMULARZ KONTAKTOWY