Pomoc materialna

 

Rozpatrzono podania o stypendia i zapomogę

W dniu 10 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, na którym rozpatrzono podania o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne […]

0 komentarzy

 

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to wynosi 2450,0 zł).

Ponadto studenci WSM na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, szczegóły na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa

Wykładowców 62

BIULETYN INFORMACYJNY

FORMULARZ KONTAKTOWY