Z życia uczelni

ROZPOCZYNAMY KSZTAŁCENIE NA STUDIACH II STOPNIA – KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Z przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni o nadanie Wydziałowi Nauk Medycznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie […]

W dniach 3-4 czerwca 2016 roku w Opolu odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii.

W dniach 3-4 czerwca 2016 roku w Opolu odbył się IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Reprezentując Wyższą Szkołę Mazowiecką uczestniczyli w nim […]

III Opolski Festiwal Fizjoterapii

Dnia 06.06.2015 roku w Opolu odbył się III Opolski Festiwal Fizjoterapii. Uczestniczyli – reprezentując Wyższą Szkołę Mazowiecką dr Joanna Ścibek, […]