Władze uczelni

Rektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

prof. nadzw. dr Waldemar Dębski      

Prorektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

prof. nadzw. dr n. med. Zbigniew Pierożek

Dziekan Wyższej Szkoły Mazowieckiej

prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska

Kanclerz Wyższej Szkoły Mazowieckiej

mgr inż. Piotr Kusznieruk