Studia magisterskie fizjoterapia

Opiekunowie roku i praktyk SMF

Opiekunowie roku i praktyk SMF

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SMF

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SMF

Egzamin dyplomowy SMF

Egzamin dyplomowy SMF

Seminaria dyplomowe smf

seminaria dyplomowe smf

Studia uzupełniające magisterskie FIZJOTERAPIA

Z przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Wyższej Szkoły Mazowieckiej o nadanie Wydziałowi Nauk Medycznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku […]