Praktyki zawodowe i ćwiczenia kliniczne

Informacje o placówkach

Ćwiczenia kliniczne w Wyższej Szkole Mazowieckiej realizowane są od IV semestru w łącznym wymiarze 385 godzin. Poza ćwiczeniami klinicznymi studenci realizują także […]

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Potwierdzenie odbycia ćwiczeń klinicznych Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej Fizjoterapia w oddziale chirurgii Fizjoterapia narządu ruchu w ortopedii i traumatologii Fizjoterapia […]