Praktyki zawodowe i ćwiczenia kliniczne

Informacje o placówkach

Ćwiczenia kliniczne w Wyższej Szkole Mazowieckiej realizowane są od IV semestru w łącznym wymiarze 385 godzin. Poza ćwiczeniami klinicznymi studenci realizują także […]

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Regulamin ćwiczeń klinicznych – Fizjoterapia studia I stopnia Regulamin ćwiczeń klinicznych – Fizjoterapia studia jednolite magisterskie Potwierdzenie odbycia ćwiczeń klinicznych […]