Uwaga studenci!

 

Uwaga studenci!

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, na prośbę studentów przedłuża się termin złożenia indeksów po semestrze zimowym dla studentów kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne i Fizjoterapia – studia niestacjonarne  ( licencjackie, uzupełniające magisterskie i jednolite magisterskie ) do 10 marca 2018 roku.

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY