UWAGA! Zmiana planu – Pielęgniarstwo semestr I

 

W najbliższą sobotę 13.01.2018 r., ulega zmianie plan zajęć.

Zajęcia będą się odbywały zgodnie z następującym harmonogramem:

 

8:00-10:25    Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki – dr D. Winiarska
10:30-12:05  Psychologia – prof. nadzw. dr W. Dębski
12:10-13:45   Biochemia i biofizyka – dr K. Mizera
13:50-17:05   Fizjologia – mgr A. Jakubik

W niedzielę 14.01.br., plan zajęć pozostaje bez zmian.

Wykładowców 62

BIULETYN INFORMACYJNY

FORMULARZ KONTAKTOWY