W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 
W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono 5 odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej z dnia 23.11.2017 r.
Wnioski rozpatrzone pozytywnie Wnioski odrzucone
3522 3738
4018 3740
3746
Po odbiór decyzji stypendialnych proszę zgłaszać się do kwestury