ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA W DNIU 12.12.2017

 

W dniu 12.12.2017 odbędzie się posiedzenie odwoławczej komicji stypendialnej. Do dnia dzisiejszego wpłynęły 4 wnioski, które zostaną rozpatrzone.