ROZPATRZONO WNIOSKI O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 
W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono podania o stypendia rektorskie, specjalne, socjalne. Stypendium w roku akademickim 2017/20186 będą wynosiły:
rektorskie 375 zł miesięcznie
specjalne 400 zł miesięcznie
socjalne:
0,00 zł – 300,00 zł dochodu 500 zł miesięcznie
301,00 zł – 600,00 zł dochodu 450 zł miesięcznie
pozostałe 400 zł miesięcznie
Stypendia rektorskie Stypendia specjalne Stypendia socjalne
Przyznane Odrzucone Przyznane Odrzucone Przyznane Odrzucone
3489 3498 3480 3498 3429
3519 3499 3497 3502 3485
3546 3522 3499 3512 3558
3547 3612 3546 3516 3927
3548 3646 3547 3523
3551 3655 3551 3572
3552 3659 3552 3577
3559 3661 3557 3587
3567 3703 3562 3591
3572 3708 3646 3605
3574 3709 3826 3646
3576 3730 3887 3648
3589 3733 3913 3660
3606 3735 3916 3663
3619 3738 3947 3691
3643 3740 3959 3702
3651 3745 3971 3710
3710 3746 3982 3735
3737 3750 3984 3738
3741 3752 3985 3739
3743 3758 3996 3743
3744 3768 3744
3766 3806 3750
3767 3905 3756
3887 3951 3758
3889 3987 3766
3891 3781
3902 3785
3902 3787
3903 3789
3932 3800
3953 3802
3983 3804
3985 3814
3993 3821
3996 3824
3830
3850
3860
3863
3880
3886
3896
3913
3964
3967
3986
3990
3991
3998
4000
Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji.
ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH OD 1 GRUDNIA BR
Studenci, których wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektorskiego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 zostały pozytywnie rozpatrzone zobowiązani są do osobistego odebrania decyzji o przyznaniu ww. stypendiów.