Odbiór dyplomów po lipcowych obronach

 

Wydawanie dyplomów po lipcowych obronach odbywać się będzie w dziekanacie, w dniach:

25-28 lipca 2017 r. oraz 01-11 sierpnia 2017 r.,

w godzinach 9.00-14.00