Sesja egzaminacyjna – czerwiec 2017

 

W związku z rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w dniu 3 czerwca br. informujemy, że karty egzaminacyjne będą wydawane wyłącznie studentom, którzy nie zalegają z opłatami za czesne. Wobec powyższego prosimy wszystkich studentów o uregulowanie zaległych należności oraz czesnego za miesiąc czerwiec 2017 r. do dnia 3 czerwca br. w kasie lub na konto uczelni.

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY