Poleć swoją Uczelnię

 

Poleć swoją Uczelnię!

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie z dnia 11.08.2016 r., w sprawie warunków promocji dla studentów polecających Uczelnię – zapraszamy do udziału w działaniach promocyjnych związanych z naborem kandydatów na studia na rok akademicki 2016/2017.

Każdy student, który zachęci nowego kandydata do studiowania w uczelni w terminie do 30.09.2016 r., zostanie zwolniony z opłaty jednej raty czesnego.

Ilość rat zależy od ilości zachęconych studentów a więc zwolnienie z czesnego może być wielokrotne.

Zwolnienie z płatności czesnego rozpoczyna się od semestru letniego.

Warunki uzyskania zwolnienia:

  1. złożenie informacji o zgłoszeniu polecającym przez kandydata na studia
  2. złożenie dokumentów i rozpoczęcie studiów przez kandydata
  3. dokonanie płatności czesnego przez zachęconego kandydata przez co najmniej 1 semestr
  4. złożenie zgłoszenia o poleconym kandydacie przez studenta WSM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROMOCJI!