Akty prawne

 

Akredytacja dla kierunku kształcenia: PIELĘGNIARSTWO

Certyfikat Ministra Zdrowia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

Decyzja o nadaniu numeru w rejestrze MNiSW

Decyzja MNiSW – pozwolenie na czas nieokreślony

Uchwała PKA z dnia 15.09.2016 r.

Uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSM