Rektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

 

prof. nadzw. dr Waldemar Dębski