Prorektor Wyższej Szkoły Mazowieckiej

 

prof. nadzw. dr n. med. Zbigniew Pierożek