Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

mgr Piotr Chyliński