Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

 

dr Krystyna Seliga